Saturday, March 26, 2016

Ang pagkakanulo ni jesus (chapter 13:26-27)

Juan 13

26.Sumagot si jesus,siya na bibigyan ko ng kapirasong tinapay pagkatapos ko itong maisawsaw.Ibinigay niya iyon kay judas taga keriot na anak ni simon.
27.Pagkatapos ng isang subo ay pumasok kay judas si satanas sinabi nga ni jesus sa kanya kung ano ang iyong gagawin ay gawin mo agad.

Wednesday, March 23, 2016

Ang pagkakanulo ni jesus

Juan 13

21.Isa sa inyo ang magkakanulo sa akin
22.Nagtinginan sa isa't isa ang mga alagad naguluhan kung sino ang tinutukoy niya.
23.Mayroon ngang nakahilig kay jesus na isa sa kanyang mga alagad,siya ang iniibig ni jesus.
24.Si simon pedro nga ay humudyat sa kanya na tanungin si jesus kung sino ang kanyang tinutukoy.

Tuesday, January 27, 2015

The gospel according to john

Betrayal of Christ

John 13


21.Now jesus deeply troubled,and he exclaimed,"I tell you the truth, one of you will betray me!" 22.The disciples looked at each other,wondering whom he could mean.23.The disciple jesus loved was sitting next to jesus at the table.24.Simon peter motioned to him to ask,"who`s he talking about?"25.So that disciple leaned over to jesus and ask,"lord who is it?"26.Jesus responded,"It is the one to whom I give the bread which I dip in the bowl."And when he had dipped it,he gave it to judas,son of simon iscariot.27.When judas had eaten the bread,Satan entered to him.Then jesus told him,"hurry and do what you are going to do.

Visit Us: www.jesuschristisllife.webs.com
http://www.facebook.com/dondon.baas1

Thursday, March 14, 2013

Blog

Gospel of Christ                                         

The gospel according to the apostles                                                                                                                                                       

Blog
Gospel of christ is the study by the word of god in the new testament of the holy bible.The gospel according to the apostles through christ jesus,In the book of john betrayal of christ, jesus christ exclaimed,"I tell you the truth,one of you will betray me!" and the gospel jesus is life jesus said,I am the way the truth and the life.
The epistles of paul on love suffers long and is kind."Jesus christ died and he is risen from dead he was raised from dead three days later" and continues towards the boundary is pressing to reach the end of the race and recieve the heavenly prize.

Dondon baas
Artist/blogger
Ang mga pangyayaring ito ay naganap noong kasalukuyang inuusig ang mga alagad kasama ang paginoong jesus sa kanilang pananampalataya at sa pagsunod sa kaloooban ng diyos sa pamamagitan ni jesus.Malalaman ito sa bibliya sa bagong tipan sa pangangaral ng diyos sa pamamagitan ni jesus kasama ang mga alagad at mensahe ng mga apostol.